viii przegld piosenki religijnej - 28.06.2009 084„NA ZAWSZE CHCĘ TOBIE GRAĆ I ŚPIEWAĆ, PANIE"

VIII Przegląd Piosenki Religijnej „Na zawsze chcę Tobie grać i śpiewać Panie" odbył się w Wojsławicach 28 czerwca br. Organizatorom: Parafii p.w. Św. Michała Archanioła, Gminnemu Centrum Kultury pogoda na ten wspaniały dzień dopisała.

Przegląd Piosenki Religijnej rozpoczął się Mszą Święta w intencji uczestników, sponsorów i organizatorów celebrowana była przez Ks. kan. Zbigniewa Kasprzyka. Udział wzięło w sumie siedem zespołów i jedenastu solistów, łącznie ponad stu uczestników. W tym roku Przegląd prowadzili konferansjerzy: Magdalena Wicińska - stażystka Gminnego Centrum Kultury w Wojsławicach i Monika Kuś - praktykantka. W przeglądzie udział wzięły zespoły z archidiecezji lubelskiej, zamojsko-lubaczowskiej i sandomierskiej.

W kategorii zespołów młodszych (szkoły podstawowe) pierwsze miejsce wyśpiewał „Tatuus Tus" z Szastarki. Drugie miejsce zajęły „Dzieci Maryi" z Gościeradowa, a trzecie „Pomielone Nutki" z Zamościa.Soliści młodsi zajęli następujące miejsca: I miejsce - Monika Słowińska z Kraśniczyna,II miejsce - Oliwia Kuśmierz z Gościeradowa, III miejsce - Zofia Kędra z Kraśniczyna. Natomiast Daria Zielińska i Magdalena Zielińska z Wojsławic otrzymały wyróżnienie.Z kolei w kategorii - soliści młodzieżowi zajęli następujące miejsca: I miejsce- Emila Wagner z Wilkołaza, II miejsce - Jolanta Hyjek z Gościeradowa, III miejsce - Weronika Wrona z Zdźannego, wyróżnienie - Magdalena Skwarek z Białopola, Agnieszka Jemielniak z Gościeradowa, Ewa Pleczuk z Uchań.

W kategorii zespołów starszych (gimnazja i szkoły średnie) Komisja Konkursowa w składzie: Krystyna Radomska, Ks. prob. Zbigniew Kasprzyk i Jolanta Jarosz przyznała trzy nagrody. Pierwsze miejsce dla zespołu „Radośni Nadzieją" z Lubaczowa. Drugie miejsce zajął zespół „Angelus" z Gościeradowa, a trzecie zespół wokalno-instrumentalny z Białopola. Z kolei wyróżnienie otrzymał: „AVE" z Chełma. Dla zwycięzców puchary ufundował Wiesław Jędruszczak - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wojsławicach, organizatorzy zadbali o pamiątkowe dyplomy i upominki, a także o ciepły posiłek dla wszystkich uczestników.W bieżącym roku gościem specjalnym był zespół „JOEL". Po raz pierwszy wzięli udział wierni Kościoła Ewangelickiego i Zielonoświątkowego. Zorganizowanie przeglądu w tym roku było możliwe dzięki środkom finansowymz Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.Przegląd jako jedna z nielicznych imprez na terenie gminy Wojsławice posiada spore, w zdecydowanej większości stałe grono sponsorów. To dzięki ich wrażliwemu sercu przegląd może odbywać się corocznie. W tym roku było ich szesnastu, a mianowicie: Bank Spółdzielczy w Wojsławicach, Firma „HEWIS", Jabłońska Jolanta, Jabłoński Stanisław, Jaremek Lucyna i Lech, Kożuch Jacek,  Lesiuk Kamila, Płanda -  Banaś Ewa, Sapiecha Irena, Sokołowski Bogdan, Szumilak Honorata, Burda Grażyna, Mazurek Zbigniew, Nowacki Andrzej, Piech Monika, Wlaź Andrzej. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom oraz ludziom dobrej woli zaangażowanym w przygotowanie tej ze wszech miar potrzebnej prezentacji. To dzięki Nim VIII Przegląd Piosenki Religijnej w Wojsławicach mógł się odbyć.