60-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukawce

W upalne niedzielne popołudnie w dniu 1 czerwca br. przy remizie strażackiej w Kukawce odbyły się obchody 60-lecia OSP Kukawka i gminne zawody sportowo-pożarnicze. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką jednostek OSP i uformowaniem kolumny marszowej, która przemaszerowała na plac przy remizie. O godz. 1300 Mszę Świętą Polową odprawił ks. proboszcz Jan Ryń z Kukawki. Oficjalnego otwarcia uroczystości i zawodów strażackich dokonał Jacek Semeniuk - Wójt Gminy Wojsławice, który powitał Druhów Strażaków jednostek z terenu gminy Wojsławice, tj. jednostki z: Kukawki, Majdanu Starego, Trościanki, Majdanu Nowego, Rozięcina, Huty, Turowca, Kolonii Putnowice i Wojsławic, która niedawno obchodziła swój jubileusz 90-lecia istnienia. Wójt ponadto przywitał zaproszonych gości: Wiesława Radzięciaka - Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie, mł. brygadiera Mirosława Lewkowicza z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Janusza Mazurka - Przewodniczącego Rady Gminy Wojsławice, radnych Rady Gminy, komisję zawodów strażackich pod przewodnictwem mł. brygadiera Dariusza Kropa.

W zawodach wzięło udział 9 drużyn i towarzysko 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Zawody rozegrano w dwu konkurencjach, tj. sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Kolejność uzyskanych lokat w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

1 miejsce OSP Stary Majdan z wynikiem 58,4 pkt.

2 miejsce OSP Nowy Majdan z wynikiem 58,5 pkt.

3 miejsce OSP Trościanka z wynikiem 59,4 pkt.

4 miejsce OSP Putnowice Kol. z wynikiem 60,1 pkt.

5 miejsce OSP Kukawka z wynikiem 60,3 pkt.

6 miejsce OSP Huta z wynikiem 60,5 pkt.

7 miejsce OSP Rozięcin z wynikiem 61,8 pkt.

8 miejsce OSP Turowiec z wynikiem 61,8 pkt.

9 miejsce OSP Wojsławice z wynikiem 65,1 pkt.

MDP Turowiec z wynikiem 56,0 pkt.

Ćwiczenia bojowe

1 miejsce OSP Turowiec z wynikiem 61,9 pkt.

2 miejsce OSP Trościanka z wynikiem 63,9 pkt.

3 miejsce OSP Wojsławice z wynikiem 66,9 pkt.

4 miejsce OSP Rozięcin z wynikiem 90,0 pkt.

5 miejsce OSP Stary Majdan z wynikiem 91,7 pkt.

6 miejsce OSP Putnowice Kol. z wynikiem 93,6 pkt.

7 miejsce OSP Kukawka z wynikiem 110,8 pkt.

8 miejsce OSP Nowy Majdan z wynikiem 115,6 pkt.

9 miejsce OSP Huta z wynikiem 126,9 pkt.

MDP Turowiec z wynikiem 72,3 pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów :

1 miejsce OSP Trościanka z wynikiem 123,3 pkt.

2 miejsce OSP Turowiec z wynikiem 123,7 pkt.

3 miejsce OSP Wojsławice z wynikiem 132,0 pkt.

4 miejsce OSP Stary Majdan z wynikiem 150,1 pkt.

5 miejsce OSP Rozięcin z wynikiem 151,8 pkt.

6 miejsce OSP Putnowice Kol. z wynikiem 153,7 pkt.

7 miejsce OSP Kukawka z wynikiem 171,1 pkt.

8 miejsce OSP Nowy Majdan z wynikiem 174,1 pkt.

9 miejsce OSP Huta z wynikiem 187,4 pkt.

MDP Turowiec z wynikiem 128,3 pkt.

Rozgrywane konkurencje sportowo - pożarnicze zgromadziły na stadionie kilkaset widzów. Po zawodach rys historyczny OSP Kukawka przedstawił Kazimierz Pazyna - Naczelnik OSP Kukawka, który od Jacka Semeniuk otrzymał okolicznościową statuetkę

Na zakończenie Wójt Gminy ocenił bardzo wysoko zawody, wyszkolenie strażaków ochotników jako dobre, sprzęt poza nielicznymi przypadkami również.

Następnie pogratulował zwycięskim drużynom, którym złożono gratulacje, wręczono puchary i nagrody rzeczowe.

Następnie odbył się festyn rodzinny, podczas którego przeprowadzono konkurencje sprawnościowe dla dzieci i młodzieży, m.in. rzut piłką lekarską, hula-hop, strzał piłką do bramki.

Z kolei o godz. 2000 rozpoczęła się zabawa ludowa. Przy dźwiękach zespołu „TRIO-TOP" ludność bawiła się do późnych godzin nocnych.

Organizatorami uroczystości byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Kukawce, Zarząd Gminny ZOSP oraz Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach.