Zakończenie ferii z Domem Kultury - „Walentynki"

W dniu 14 lutego br. w „Walentynki" odbył się finał ferii zimowych
z Domem Kultury w Wojsławicach pt. „Zimowe Warsztaty Kultury i Sportu" realizowanych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej. Przez dwa tygodnie prowadzone były przez instruktorów warsztaty: teatralne, taneczne, gry na instrumentach dętych i gry na yambe. Rozegrano turnieje: warcabów, szachów, piłkarzyków i tenisa stołowego. Ponadto w zajęciach otwartych dzieci i młodzież grały w tenisa stołowego, piłkarzyki i gry planszowe. W dniu 12 lutego br. w Domu Kultury wystąpił teatr z Krakowa „Pozytywka" z przedstawieniem, pt. „Och, Tośka". Przez okres ferii dla uczestników warsztatów wydawane były ciepłe posiłki przygotowywane przez Panią Elżbietę Sapiecha-Nizio.

W „Walentynki" przybyłych gości powitał Pan Wiesław Jędruszczak -
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Wojsławicach. Wśród gości obecni byli: Pan Jacek Semeniuk - Wójt Gminy Wojsławice, Pani Alicja Jabłońska - Radna Rady Gminy Wojsławice, rodzice dzieci biorących udział w imprezie, goście, dzieci i młodzież z terenu gminy Wojsławice. Stażystka Pani Magdalena Wicińska i praktykanta Pani Monika Kuś przedstawiły program imprezy oraz krótką historię działalności warsztatu teatralnego GCK w Wojsławicach. Następnie odbyło się przedstawienie pt. ,,O PIĘKNEJ KRÓLEWNIE KUNEGUNDZIE, KRÓLU, CZAROWNICY I DOBRYM SMOKU''
w wykonaniu dzieci uczestniczących w warsztatach teatralnych GCK
w Wojsławicach prowadzonych przez panią Karolinę Sosnowską-Popek.

Po nim zaprezentowała się grupa taneczna „LIBRETTO DUO" prowadzona przez Panią Dorotę Mazurek. Panie Magda i Monika przeczytały krótkie wiersze o miłości. Następnie na scenie zaprezentowały się po raz drugi dziewczyny z „LIBRETTO DUO". W dalszej części odbyło się rozstrzygnięcie konkursu o tematyce ,,WYRAŻANIE MIŁOŚCI'' prowadzonego przez Panie Magdę, Monikę i Panią Aleksandrę Jamrozińską-Czub - stażystkę GCK. Zwycięzcom nagrody wręczył Dyrektor GCK Wojsławice.

Na zakończenie głos zabrał Pan Wiesław Jędruszczak, po czym odbyło się KARAOKE  i zabawa przy muzyce dla dzieci i młodzieży prowadzona przez Pana Edwarda Osiewicza -Z-cę Dyrektora GCK i Pana Marka Wepę - instruktora ds. Upowszechniania Kultury GCK.