XI Ogólnopolski Zlot Kombatantów w Majdanie Ostrowskim

W dniu 7 lipca br. przy kaplicy w Majdanie Ostrowskim odbyły się uroczystości związane z XI Ogólnopolskim Zlotem Kombatantów 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego na Ziemi Chełmskiej.Na wstępnie przybyłych gości powitał Jacek Semeniuk - Wójt Gminy Wojsławice. O godz. 1500 rozpoczęła się Msza Święta Polowa przy Kaplicy Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego i Partyzantów koncelebrowana przez ks. Sławomira Surę - wikariusza Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach. Mszę Świętą uświetniła orkiestra dęta z OSP Huta. Następnie nastąpiło wręczenie odznaczeń dla zasłużonych kombatantów i przekazanie sztandarów: Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z Wojsławic pod opiekę Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach. Kolejno głos zabrał Kazimierz Stocki - Starosta Chełmski, a następnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów w kaplicy pod pamiątkową tablicą poległych żołnierzy i partyzantów.

Kolejnym punktem imprezy była część artystyczna, w której wystąpili: dzieci ze Szkoły Filialnej w Majdanie Ostrowskim pod kierownictwem: Krzysztofa Jasiuka, Celiny i Andrzeja Czerniejów; z wierszami Wiesław Jędruszczak - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury          w Wojsławicach, ze śpiewem Jolanta Jarosz - starszy instruktor GCK Wojsławice, zespół „Kombatant" z Chełma, działające przy Gminnym Centrum Kultury w Wojsławicach: zespół „Majdanianki", chór „Złota Jesień", zespół z kapelą „Polesie" z Rozięcina. Po części artystycznej dla przybyłych gości przy ognisku i grilu odbyła  się kolacja, a uczestnikom przygrywał zespół z kapelą „Polesie" z Rozięcina pod kierownictwem Janusza Bogatki.

Wspólne biesiadowanie przy ognisku do godzin wieczornych zakończyło uroczystości. Imprezę zorganizowali: Wójt Gminy Wojsławice oraz Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach.