PENT6549W dniu 20 maja 2015 r. o godz. 10:30 w Gminny Centrum Kultury
w Wojsławicach odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Ludzi Niepełnosprawnych, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „Bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych".

 

 

 

 

  • DSC08417
  • DSC08420
  • PENT6518
  • PENT6526
  • PENT6549
  • PENT6563

W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Łukaszewski - Zastępca Przewodniczącego Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmie, Longinia Radzikowska - Sekretarz Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmie, Henryk Gołębiowski - Wójt Gminy Wojsławice, Irena Kozłowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wojsławice, Andrzej Czerniej - Dyrektor ZSP w Wojsławicach Kolonii, Janusz Mazurek - Prezes BS w Wojsławicach,
ks. Zbigniew Kasprzyk, Agnieszka Matwiejczuk - Kierownik GOPS
w Wojsławicach, Krystyna Kniaziu - Kierownik WTZ w Wojsławicach, Janina Markowska - Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI
w Wojsławicach, uczestnicy i pracownicy WTZ w Wojsławicach, członkowie Oddziału Rejonowego Prerii w Wojsławicach oraz przybyli goście.
Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Wojsławice, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania całego społeczeństwa w przełamywaniu barier społecznych. W części artystycznej jako pierwsza wystąpiła grupa podopiecznych i pracowników WTZ w Wojsławicach
w inscenizacji „W starym kinie". Następnie zaprezentowały się grupy działające przy GCK w Wojsławicach: grupa taneczna „Dance-group" i warsztaty wokalne. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą integracyjną
i poczęstunkiem.

 {gallery}wydrzania/Rok2014/bayle2914{/gallery}