• Dynamiczny rozwój kultury
  • Perła Lubelszczyzny Gmina Wojsławice Perłą Lubelszczyzny
  • Gmina Wojsławice zyskała Dynamiczny rozwój, dzięki poprzedniemu wójtowi Jacekowi Semeniukowi
  • Rewitalizacja stawu
  • Kilometry dróg, chodników
  • Ratusz odbudowany

wnetrzagck1Witamy na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Wojsławicach. Jesteśmy Instytucją Kultury Samorządu Gminy Wojsławice, wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziecie państwo w zakładce kontakt.

Koordynowaniem działań z obszaru upowszechniania kultury na terenie naszej gminy zajmuje się Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach.

Gminne Centrum Kultury w Wojsławicach działa w szczególności na podstawie:

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123), ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591 z póz.zm.), Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego. GCK posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Cele i zakres działania.

Podstawowym zadaniem Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej w znaczeniu szczegółowo zawartym w w/w ustawie.


Realizacje zadań GCK finansowane są w głównej mierze z budżetu gminy oraz środków zewnętrznych. GCK nie ma obowiązku wypracowywać dochód.

Współpraca ze środowiskiem: - instytucjami: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wydział Rozwoju, Edukacji, Kultury i Sportu, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, Biblioteka Narodowa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Zespół Szkół Publicznych w Wojsławicach, Stowarzyszenie „Grupa odnowy wsi” Majdan Ostrowski, Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Hrubieszów, ZSP Lublin, ASISE Lublin, Homo-Faber Lublin, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa, Rozwoju i Integracji Społecznej Wojsławic i Gminy Wojsławice ,,Szansa”

 - prasa wojewódzka:  „Dziennik Wschodni”, „Kurier Lubelski”;
- tygodniki lokalne: „Super Tydzień Chełmski”, „Nowy Tydzień”;
- czasopisma kościelne: „Niedziela” i „Gość Niedzielny”;
- radia: „Radio Lublin”, „Radio Eska”, „Radio Bon Ton”;
- TVP 2. TVP Lublin;
- portale internetowe : www.chelmonline.pl, www.echelm.pl

 GCK Wojsławicach składa się z trzech komórek organizacyjnych:
1.   Dom Kultury – 1 etat animator kultury

                           1/4  etatu  instruktor muzyki
2.   Kawiarenka Internetowa – 1 etat animator ds. współczesnych form komunikacji.
3.   Biblioteka – 1 etat  – animator  bibliotekarz.
     Administracja: - 1 etat dyrektor
                           - 1/2 etatu księgowa

 

 

 

  

Wojslaw wybory slider 2

Nazywam się Jacek Semeniuk, jestem kandydatem na wójta naszej Gminy Wojsławice.

Wielu z Państwa mnie zna i pamięta. W latach 2002 - 2014 byłem wójtem trzech kadencji Samorządu Gminy Wojsławice. Nie były to czasy łatwe, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich ludzi dobrej woli (samorządowcom, mieszkańcom gminy) powoli stawaliśmy się, nowoczesną odnoszącą sukcesy gminą. Odbudowaliśmy ratusz, rekultywowaliśmy straw, wyremontowaliśmy wiele kilometrów dróg. Wojsławice stały się atrakcyjne tak bardzo, że nadano nam tytuł Perły Lubelszczyzny.Gmina Wojsławice krok po kroku stawała się ośrodkiem ponad gminnym: zakład energetyczny oraz urząd pocztowy z siedzibą w Wojsławicach obsługuje kilka gmin, także Biedronka jest jedyna na obszarze wielu sąsiadujących z nami gmin.

Czy warto zaprzepaszczać taki kapitał?

Będziemy o tym mówić w kampanii wyborczej, bądźcie z nami, na spotkaniach, na naszym kanale YT, stronie wojslaw.eu oraz w mediach społecznościowych.

 

Z poważaniem    

Jacek Semeniuk